MIedzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości

Idź do spisu treści

Menu główne

Wspomóż nas

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości


Dołącz do grona naszych Darczyńców!

Jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność Fundacji, wpłat można dokonywać na nasze konto bankowe:

The International Institute of Dialogue and Justice Foundation


Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Dago Centrum Tower

NIP: 5272867419, Regon: 381539086, KRS: 0000752245
S
ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numery rachunków bankowych:
ING Bank Śląski SA/Oddz. w Warszawie

Numer konta
w PLN:
07 1050 1012 1000 0090 3169 1042

Numer konta w EURO:
PL 33 1050 1012 1000 0090 3169 1059
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Tytuł wpłaty:
darowizna na cele statutowe
Payment title: donation for the statutory purposes

Wasze darowizny zostaną bezpośrednio przeznaczone na realizację celów Fundacji.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego