Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości

Idź do spisu treści

Menu główne

KontaktMiędzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości w Polsce

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa


- e-mail: info@midis.com.pl


_______________________________________________________


- Contact:


The International Institute of Dialogue and Justice in Poland

23, Jana Pawla II Ave., 00-854 Warsaw, Poland


- e-mail: info@ midis.com.plFundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
NIP: 5272867419, Regon: 381539086, KRS: 0000752245
Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Numery rachunków bankowych:

ING Bank Śląski SA/Oddz. w Warszawie

Rachunek w PLN:
PL 07 1050 1012 1000 0090 3169 1042

Rachunek w EURO:
PL 33 1050 1012 1000 0090 3169 1059


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego